Lambertus Arisz

*6 september 1885 (Utrecht)
†30 september 1960 (Den Haag))
Studie : ± 1904 studie geneeskunde R.U.Utrecht
Opleiding : 1911-1915 assistent fysiologie Utrecht)
± 1918 opleiding radiologie)
Promotie : 1914 promotie R.U. Utrecht (promotor: prof.dr. H. Zwaardemaker))
Proefschrift sol- en geltoestand van gelatineoplossingen)

Lid Nederlandse Vereniging voor Electrologie en Radiologie 1920
Specialistenregistratie 1933 röntgenoloog
Werkzaam: Den Haag, Slijkeinde (Schenkkade 222/Van Hoogenhoucklaan 61)/ Gem.zhs Zuidwal (dependence Slijkeinde)
Bronovo/ Rode Kruis zhs 1925-1958

Voordrachten en publicaties

dec-23 Het verminderen van katerverschijnselen na een. bestraling van het hoofd door een korte voorafgaande bestraling
nov-24 Twee gevallen van een schaduw in de galblaasstreek. die niet op galsteenen berustte
nov-25 Differentiale diagnose van wandafwijkingen in de pars pylorica van de maag
mei-29 Carcinoom bij ulcus duodeni

Opmerkingen naar aanleiding van het roentgenologisch onderzoek van 40 maag- en duodenumzweren
Ned Tijdschr Geneeskd. 1924;68:1266-90

Foto's en documenten

Radiologen Nederland 1927