C.H.Kok

FOTO
*30-11-1887 Utrecht
†16-2-1949 Zeist
Radiotherapie afd chirurgie Utrecht bij prof. H.J.Lameris
1919 Privaatdocent radiologie Utrecht
Diakonessenhuis (Julianalaan 17) 1929-1948
NVER 1925
Spec reg 1933

Voordrachten

PUBLICATIES

Overzicht over alle gevallen van borstkanker, welke in 1917 met X-stralen werden behandeld
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:2108-12

Een zieke coolidge-buis en haar genezing
Ned Tijdschr Geneeskd. 1918;62:1093-4

Het ontstaan van spataderen
Ned Tijdschr Geneeskd. 1917;61:1020-1

Over tuberculose van gewrichten
Ned Tijdschr Geneeskd. 1917;61:181-4

Foto's en documenten

Radiologen Nederland 1927