HAMM Lammers

FOTO
*28-09-1874 Lage, Lippe-Detmold (D)
† 28-07-1952 's-Gravenhage
studie Utrecht/Amsterdam
Opleiding : 1904 assistentschap gynaecologie Strasbourg (opleider: prof.dr. H. Fehling) 1905 stage röntgenologie Köln (Duitsland) (opleider: dr. Straber)
Promotie : 1904 promotie Strassbourg (promotor: prof.dr. H. Fehling) Proefschrift Zur Frage der Entstehung des Promontoriums während des Foetalperiode (Strassbourg 1904).
Privé therapiepraktijk in algemene polikliniek Rotterdam/Rotterdam
Eudokia Zhs (Bergweg 323) & Diaconessen/ Rijksverzekeringsbank/
privé RTI/ Rotterdam RTI (Mathenesserlaan 169/Stationsweg 85)/Wassenaar
(Stoeplaan)/Den Haag (Surinamestraat 56)

Voordrachten

NVER mei 1923 H. A. M. M. LAMMERS Radiumbehandeling van lipkanker
nov-30 Een geval van maligne tumorvorming bij een lijder aan chalicosis pulmonum
NTvG Pyometra na geslaagde radium-röntgen-behandeling van een inoperabelen kanker der cervix uteri
Ned Tijdschr Geneeskd. 1923;67:278-81

Uitkomsten, door radiotherapie verkregen, bij kanker der vrouwelijke borstklier volgens verschillende
methodes gedurende het tienjarig tijdperk 1915 tot 1925
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1396-410

Lammers, H.
Roentgenstralen als afdrijvingsmiddel
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2651-4

Lammers, H.
Chronische myeloide leucaemie en zwangerschap
Ned Tijdschr Geneeskd. 1929;73:316-26

H Lammers Radiotherapie bij ontstekingachtige aandoeningen
Ned Tijdschr Geneeskd. 1933;77:1273-81

H.A.M.M. Lammers Enkele beschouwingen omtrent Röntgenstralenbehandeling
van borstklierkanker, naar aanleiding van een voor operatie ongeschikte patiënt
Ned Tijdschr Geneeskd. 1936 80:3326-31
H. Lammers Röntgenonderzoek in een nieuwen vorm, ter opsporing van
longtuberculose onder groote groepen der bevolking Ned Tijdschr Geneeskd. 1937;81:210-2

Radiologen Nederland 1927