Ben vd Plaats

foto
*23-08-1888
†31-12-1957
1906 wis- en natuukunde RU Utrecht
1917 promotie Dispersielijnen
1924 artsexamen RU Utrecht
1928 hoogleraar röntgenologie Batavia

Voordrachten

Toepassingen van de radiologie in de geneeskunde Weltevreden, 1929

PUBLICATIES

Moderne Stralentherapie Gen. Tijdschr. Ned.-Indië 77 (1937) 384-3091

Foto's en documenten

Radiologen Nederland 1927