Hans LauwerierHans Lauwerier

Hans Lauwerier was hoogleraar wiskunde in Amsterdam. Begin jaren negentig heeft hij enkele publicaties gewijd aan computer graphics en fractals. Hierin geeft hij naast de theorie ook computer programma's, die de theorie snel inzichtelijk maken. De programma's zijn geschreven in de BASIC dialecten van die tijd. Na bijna twintig jaar zijn de computers veel krachtiger geworden en de programmeertalen hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het is tijd om de programma's van prof. Lauwerier te herschrijven. Tegelijkertijd kunnen met de nieuwe mogelijkheden sommige parameters van de formules snel en interactief gewijzigd worden. Verschillende leerpunten worden zo sneller duidelijk.
Deze site is gewijd aan dit vertaalproject, dat eigenlijk nog maar net is begonnen. Voor de hertaling van de BASIC-programma's is gebruik gemaakt van de PROCESSING taal. PROCESSING is een op JAVA gebaseerde taal, die speciaal voor grafische toepassingen is ontworpen. Informatie over PROCESSING is te vinden op www.processing.org . De ontwikkelomgeving kan daar ook gratis worden gedownload. In de linkerkolom staan links naar de programma's. In eerste instantie gaat het om letterlijke vertalingen van de originele programma's, waarin al wel enkele mogelijkheden van het PROCESSING platform, met name animatie van de beelden, worden gebruikt. De hoofdstuk-indeling is gebruikt van het boek Graphics en Fractals uit 1994.

Over de programma's:
het is nodig dat uw browser JAVA of JAVASCRIPT ondersteund

terug